The reflection of the writer’s psychology through psychological principles in the epic “Sabai Sayyar”

Authors

  • Shamsiyeva Huriyat Qulmurod qizi a second-year student of Master’s Degree at Karshi State University

Keywords:

Alisher Navoi, “Sabai Sayyar”, style, principle, seven colors, dynamic, typological, analytical, mental state.

Abstract

The article deals with the epic of Navoi “Sabai Sayyar” about the use of words related to psychology, in particular, the analysis of the psyche. It was revealed that the principles of psychology are a means of expressing various situations, as well as creating a certain style of depiction in a play.

References

“Xamsa” A. Navoiy. Yangi asr avlodi. Toshkent, 2014.

A. Navoiy “Xamsa” G’.G’ulom nomidagi Adabiyot va san`at nashri. Toshkent. 1986.

Abdug’afurov A. Buyuk beshlik saboqlari. –Toshkent: Fan, 1995.

Mallaev N. O'zbek adabiyoti tarixi. –Toshkent: Fan, 1976.

Inomxo’jaev C. Alisher Navoiy va badiiy so'z san'ati // O'zbekiston madaniyati. –Toshkent, 1966.

Yusupova D. Alisher Navoiy “Xamsa”sida mazmun va ritmning badiiy uyg‘unligi. – Toshkent: Мumtoz so‘z, 2011.

Adabiy turlar va janrlar. Birinchi jild. –T: “Fan”, 1991. 384 b.

Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 1-tom, -T.: “Fan”, 1978. 232 b.

Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 2-tom, -T.: “Fan”, 1979. 448 b.

Ahmedova. Sh. Adabiyot tanqidchiligi janrlari. -T.: “Fan”, 2006.

Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. -T.: “O‘zbekiston”, 2002. 558 b.

Vladimirova N.V. O‘zbek hikoyachiligida g‘oya va obraz.-T.: Fan, 1969.

Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. – Toshkent, Ma’naviyat, 2000. – 110 b;

Yo’ldoshev Q. Yoniq so‘z. –Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006. – 546 b;

Qo’chqorova M. Badiiy so‘z va ruhiyat manzaralari. – Toshkent: Muharrir, 2011. – 232 b;

Karimov B. Ruhiyat alifbosi. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi NMIU, 2018. – 362 b

Nazar Eshonqul. Mendan “men” gacha – T.: “Akademnashr”, 2014.

Ulug‘bek Hamdam. Ruhni uyg‘otguvchi so‘z. T-“Turon zamin ziyo”, 2017.

Izzat Sulton. Adabiyot nazariyasi. – T.: “O‘qituvchi”, 1980. 245-bet.

To‘xta Boboyev. Adabiyotshunoslikka kirish. –T.: “O‘zbekiston”, 2001. 470-bet

Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: “Sharq”. 1999. 203-bet.

Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslik lug‘ati. – T.: “Akademnashr”. 2013. 206-bet

Downloads

Published

2022-05-07

How to Cite

Shamsiyeva Huriyat Qulmurod qizi. (2022). The reflection of the writer’s psychology through psychological principles in the epic “Sabai Sayyar”. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(05), 51–56. Retrieved from http://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR/article/view/458